Trefwoord:


Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

21-10-21

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per 1 oktober is de Belastingdienst weer… Lees meer..

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

21-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat de fiscale uitwerking van twee door de… Lees meer..

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

21-10-21

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen. Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Wet bronbelasting 2021 met als doel het… Lees meer..

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

21-10-21

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat… Lees meer..

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14-10-21

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd.… Lees meer..

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te houden. Het wetsvoorstel… Lees meer..

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

14-10-21

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is onderdeel van het steun- en… Lees meer..

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14-10-21

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor toepassing van de… Lees meer..

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

07-10-21

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit fiscale noodmaatregelen aangepast. De aangepaste versie van het besluit bevat een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor de regeling van… Lees meer..

Vaststellingsaanvraag NOW-1

07-10-21

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld. In de brief merkt de minister op, dat veel werkgevers de vaststellingsaanvraag… Lees meer..

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager

07-10-21

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de stimulering verschuift van de zakelijke naar de particuliere… Lees meer..

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

07-10-21

De afspraken met BelgiË over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Ook de afspraken over thuiswerkende… Lees meer..