Trefwoord:


Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19-05-22

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van de moedermaatschappij… Lees meer..

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19-05-22

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door een belastingplichtige… Lees meer..

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19-05-22

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de meerwaarde van de… Lees meer..

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-22

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en… Lees meer..

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-22

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het… Lees meer..

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12-05-22

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag mogen kosten… Lees meer..

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-22

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort… Lees meer..

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-22

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten… Lees meer..

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-22

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen de uitspraak op bezwaar… Lees meer..

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-22

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere… Lees meer..

Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-22

De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De maximale termijn van een… Lees meer..

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

05-05-22

De staatssecretaris van Financi√čn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de… Lees meer..