Trefwoord:


Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

17-06-21

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande… Lees meer..

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

17-06-21

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking getreden in afwachting van de Subsidieregeling… Lees meer..

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

17-06-21

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld… Lees meer..

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

17-06-21

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het ontslag op staande voet. De partij die van deze bevoegdheid gebruik maakt,… Lees meer..

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10-06-21

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft bekendgemaakt dat de… Lees meer..

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-21

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het… Lees meer..

Startersregeling TVL

10-06-21

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking getreden en vervalt per 1… Lees meer..

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10-06-21

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de… Lees meer..

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

03-06-21

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder was dat al het geval… Lees meer..

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03-06-21

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de… Lees meer..

TVL startende ondernemers

03-06-21

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor… Lees meer..

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31-05-21

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt. NOW    NOW-3 (1e en 2e kwartaal… Lees meer..